Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen , die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn.

Asbest is een natuurlijk product. Het is een delfstof die wordt gewonnen in onder andere Zuid-Amerika, Rusland en Canada.

Er bestaan verschillende soorten asbestmineralen deze zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

1. de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel wit asbest)

2. de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauw asbest), amosiet (bruin asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen).

Alleen aan de kleur van het ruwe asbest kan men zien tot welke soort het asbest behoort. Wanneer het materiaal verwerkt is, kan dat niet meer. Alleen laboratoriumanalyse kan dan nog uitsluitsel geven.

 

Lees voor meer informatie ook deze informatie op Wikipedia.nl