Gebruik van Asbest

Vanaf 1945 is asbest tot in de jaren tachtig veelvuldig gebruikt in gebouwen, woningen en installaties, vanwege bepaalde nuttige eigenschappen: Sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en bovendien goedkoop.

 

Voorbeelden van toepassingen:

asbestcement: onder meer gebruikt als golfplaten, dakleien, dakbeschot, rioolbuizen, schoorsteenpijpen, bloembakken, warmhoudplaatjes, gevelbekleding, Knieschotten, bekistingsstroken, stelplaatjes, sandwichpanelen  enzovoort.

In deze toepassing zijn de vezels stevig gebonden en komen ze niet vrij zolang het materiaal in goede staat en onbeschadigd is. Het bewerken ervan is niet toegestaan en is strafbaar.

 

spuitasbest: is tot 1978 veel toegepast als brandwerend en isolerend middel in schepen en gebouwen. Het is zeer kwetsbaar en bij    beschadiging en ondeskundige verwijdering leidt het tot grote asbestvezelverspreiding;

plaatmateriaal: Als brandwerende toepassing vaak in en rondom c.v. installaties te vinden.  In deze toepassing is is vaak veel asbest toegevoegd. Hierdoor is het materiaal zeer kwetsbaar waardoor er bij beschadiging veel asbestvezels vrij kunnen komen.

remmen: in oude auto’s, vrachtwagens en liften kan nog asbest worden gevonden.

asbestkoord: als afdichting voor kachels en stookketels;

vloerbedekking: onder vinylvloeren werd vroeger (tot ongeveer 1980) soms een asbestviltlaag aangebracht.

verharding: Fabrieken van asbest stonden gratis afval af, dit werd in de verre omtrek ervan gebruikt voor onder  meer erfverharding.

elektrische isolatie: de elektrische bedrading van Monotype-gietmachines werd met asbest geïsoleerd.

Verboden

1977: verbod op het gebruik van crocidoliet (blauw asbest).
1978: verbod op het spuiten van asbest en daardoor het gebruik als spuitisolatie (spuitasbest is zeer losgebonden en bevat vrijwel pure asbestvezels).
1982: productie van asbesthoudende vloerbedekking, asbestpapier, asbest karton en asbesthoudende isolatie en afdichtingsmaterialen gestaakt.
1983: producten waarin asbest in losgebonden vorm voorkomt, mogen niet meer worden verkocht.
jaren 80: de massale toepassing van asbestcementproducten begint af te nemen, maar vooral in de agrarische sector wordt asbestcement nog veel toegepast.
1991: verbod op de toepassing van asbesthoudende rem- en frictiematerialen (met uitzondering van die voertuigen waar voor nog geen vervangend materiaal beschikbaar was, zoals vrachtwagens en grote hefinstallaties).
1993: verbod op de verkoop en op de beroepsmatige toepassing van asbest.
2005: volledig verbod op onder meer het in voorraad hebben en toepassen van asbesthoudende producten.