Asbest wat nu ?

stap 1 ASBESTINVENTARISATIERAPPORT

  • Een asbestinventarisatie is een onderzoek van het gebouw naar de aanwezigheid van asbest. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf. Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal. Aan de hand van risicoklassen wordt bepaald aan welke eisen het bedrijf moet voldoen als het asbest wordt verwijderd. als dit rapport volledig is dan kan er een offerte gemaakt worden.

stap 2 OFFERTE AANVRAGEN & SLOOPMELDING

  • u kunt nu het inventarisatie rapport naar ons toe sturen, u krijgt dan zo spoedig mogelijk een offerte van ons terug. Een sloopmelding kunt u doen via de website Omgevingsloket online . Of bij de gemeente via het formulier van het Omgevingsloket online.
  • Vier weken voordat u met de werkzaamheden start moet u dit bij de gemeente melden. Als de melding gedaan wordt dient het inventarisatierapport ook bij gevoegd te worden

stap 3 MELDING & ASBESTVERWIJDERING

  • Na ontvangst van uw akkoord op onze offerte, kunnen wij de werkzaamheden melden bij de gemeente, ISZW en CI. als de meldingen zijn gedaan en wij een werkplan hebben opgesteld kunnen we met het verwijderen van het asbest beginnen.
  • Onze medewerkers komen het asbestverwijderen conform geldende wet en regelgeving, ons bedrijf is in het bezit van een procescertificaat asbestverwijdering. welke procedures ze moeten volgen hangt af van de risicoklasse indeling die in het inventarisatie rapport staat.
  • wanneer de asbest werkzaamheden voltooid zijn en het asbest is verwijderd dient dit door een geaccrediteerd laboratorium een eindinspectie plaats te vinden. dit geaccrediteerd laboratorium is geheel onafhankelijk en zal een rapport ter beschikking stellen als de ruimte conform wet en regelgeving is schoongemaakt en zonder pbm’s te betreden is.

stap 4 AFRONDING WERKZAAMHEDEN & OPLEVERING

  • Aan het einde van de uitgevoerde asbestverwijderingswerkzaamheden word door de verantwoordelijke Deskundige Toezichthouder Asbestverwijdering samen met u de opleveringsverklaring opgesteld en ondertekend.
  • Onze medewerkers zullen het asbest wat is vrijgekomen van de sanering wegbrengen naar een speciaal ingerichte stortlocatie, en zullen zullen daar het asbesthoudend afval storten. na de storting krijgen ze een stortbon van het bewijs van storten.
  • Naast de factuur ontvangt u, na ontvangst van de betaling, het stortbewijs van de afgevoerde asbest en de rapportage van het onafhankelijk laboratorium.
  • Deze documenten zullen wij ook naar de desbetreffende gemeente toe sturen.