Het verwijderen van asbest.

Asbest verwijderen
Voordat asbest verwijderd wordt, moet een asbestinventarisatie rapport gemaakt worden.

Dit rapport kan alleen worden gemaakt door een onafhankelijk bedrijf welke in het bezit is van het Procescertificaat Asbestinventarisatie.

Verwijdering van asbesthoudende materialen mag pas plaats vinden op het moment dat er een asbestinventarisatie rapport aanwezig is.

Voor het verwijderen van asbest is toestemming van de gemeente nodig. Er gelden strenge voorschriften voor het verwijderen van asbest. Het niet volgens de voorschriften verwijderen van asbest is vaak een stuk gevaarlijker dan het laten zitten van dit materiaal. Op het niet volgens de voorschriften verwijderen staan dan ook hoge boetes.

Wanneer alle vooronderzoeken zijn uitgevoerd en gerapporteerd (inventarisatierapport) kan worden gestart met het verwijderen van de asbest. De asbestverwijdering kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Welke methode wordt gebruikt hangt af van de locatie en de toepassing van de asbestbron. De verschillende methoden zijn: in de Open Lucht in een speciale Glove Bag in Contaiment of in mini Containement.

Open Lucht (buitensanering)

Asbest saneren in de open lucht is de methode waarbij vezelemissie het minst goed beheersbaar is. Daarom is het van uiterst belang dat de asbestverwijderaar het breken of beschadigen van het asbesthoudende materiaal zoveel mogelijk beperkt. Indien mogelijk moeten breukplaatsen behandeld worden met speciale vloeistoffen om op die manier vezelemissie van asbest tot een minimum te beperken.

Een voorbeeld hiervan is: Golfplaten op een schuur.

Glove bag

Bij Asbest saneren met behulp van de Glove Bag methode is de asbestbron afgesloten van de directe omgeving door middel van een couveusezak. In deze zak kan zonder het risico van besmetting door asbestvezels het asbest worden gesaneerd. Na verwijdering wordt ook het afval opgeslagen in de couveusezak. Tot slot wordt de asbestbron met een asbeststofzuiger schoon gemaakt. Ter controle van de werkzaamheden zal er een achtergrondmeting worden uitgevoerd om ook in de omgeving van de asbestwerkzaamheden vast te stellen of er vezel besmetting heeft plaatsgevonden.

Deze methode komt maar nog zeldzaam voor, een voorbeeld hiervan is de scheepsbouw waar pakkingen verwijderd worden.

Containment

Asbest saneren in een containment is de methode waarbij vezelemissie het best beheerst kan worden. Om de bron heen wordt met behulp van speciale folie een gecontroleerde ruimte (het containment) gebouwd. Met behulp van een speciale onderdruk machine wordt in de ruimte een onderdruk opgebouwd. Asbestvezels die tijdens het saneringsproces vrijkomen, worden opgezogen door de onderdruk en blijven achter in het hepa filter welke in de onderdruk zit.. Na afloop van de werkzaamheden is het verplicht om luchtmetingen uit te voeren en om het containment vrij te geven. Dit geschied door een onafhankelijk laboratorium, waarna bij vrijgave de dienstdoende Deskundig Toezichthouder Asbestsloop het schone containment kan opleveren.

Een voorbeeld hiervan is vloerzeil  of een rioleringsbuis in een woning

Minicontainment

Bij een MiniContainment wordt een klein doorzichtig frame over het te verwijderen object geplaatst. Een MiniContainment bevat standaard aansluitingen voor onder andere stofzuigers en onderdrukregistratie. Door de harde wanden van het MiniContainment kan met gemak een onderdruk gecreëerd worden van 100 tot 250 Pa. Door een optimale flow (soms wel 120 keer per uur) wordt de lucht vaak ververst en worden eventueel vrijgekomen asbestvezels snel opgevangen door de HEPA filter van de stofzuiger. Deze onderdruk wordt bereikt met een stofzuiger. Aparte onderdrukmachines zijn overbodig.

Via handschoenopeningen kunnen medewerkers hun werk doen zonder dat ze blootgesteld worden aan vrijkomende asbestvezels. Mens en bron worden gescheiden. Gelaatsmaskers of beschermende kleding zijn niet meer nodig. Ook een decontaminatie-unit en watermanagementsysteem zijn overbodig.

Een voorbeeld hiervan is een vensterbanken een bovenlichten of een doorvoer.